Hva er Ridderdagene?

Dette er en stor aktivitetshelg med aktiviteter som vil være tilpasset både for funksjonshemmede og funksjonsfriske deltagere. Sykkelløpet "Erling Stordahls Minneritt" vil bli arrangert sammen med mange andre friluftsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Nytt av året er en teateroppsetning om Erling Stordahls liv som synshemmet. Det legges også stor vekt på det sosiale i form av integrering i et arrangement hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og ungdommer kan delta. Vi ønsker at deltagerne skal oppleve glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet, samvær og sosialisering med andre.


Når er det?


Lørdag 21. august
Teateroppsetning om Erling Stordahls liv som synshemmet

Søndag 22. august
Erling Stordahls Minneritt, vikingaktiviteter, ponniridning, gå på truger, Dog Run - et sosialt turløp med hund. Grilling

Alle kan delta!

Ridderdagene på Storedal er for ALLE: familier, barn, ungdom, mennesker med eller uten funksjonsnedsettelser. Ridderdagen på lørdag er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede (syns- og bevegelseshemmede), barn og ungdommer, og deres familier. I tillegg ønsker vi å invitere barn og ungdom med andre funksjonshemminger, samt familier med voksne funksjonshemmede. Storedal Kultursenter og Østfoldmuseene