Ringen er sluttet med Ridderdagene på Storedal

Ridderdagene på Storedal som arrangeres fra 21. til 23. august i år, er en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur. Ridderrennet og Beitostølen Helsesportssenter er vel kjent.  Ikke fullt så kjent er det at Storedal Kultursenter gjennom Ridderdagene på Storedal nå har fullstendiggjort visjonen som Erling alltid brant for.

Ode til lyset 2, foto JanArne

Lydkulpturen som ruver over parkanlegget på Storedal er laget av billedhoggeren Arnold Haukeland og Arne Nordheim har komponert musikken

– Erlings visjon ble til en revolusjon for idrett og aktivitet for funksjonshemmede. Det som de fleste anså for umulig, gjorde Erling Stordahl mulig. Synshemmede fikk glede av å gå ski, andre funksjonshemmede det samme, som ledd i at fysisk aktivitet gir livskvalitet og glede. Tre arenaer ønsket han å bruke for å gjøre det antatt ”umulige mulig”: Ridderrennet, Beitostølen Helsesportssenter og Storedal Kultursenter som ligger på slektsgården Storedal i Skjeberg, hvor Erling er gravlagt, forteller Diane S. Hanisch.

Lydskulpturen som ruver over parkanlegget på Storedal er laget av billedhoggeren Arnold Haukeland og Arne Nordheim har komponert musikken. Det ble et hypermoderne kunstverk og skapte internasjonal interesse og bidro til oppbyggingen av Storedal kultursenter.

Minnested, Foto Jan Arne

Erling Stordahl født 1. august 1923, død 31. oktober 1994

Det er nå tredje året dette friluftslivsarrangement for funksjonshemmede barn og unge med deres familier arrangeres. Ridderdagene på Storedal har nå fullstendiggjort visjonen og ideen til Erling Stordahl.

Hva tenker du om dette spør vi Erling Magnus Stordahl, sønn av Erling Stordahl. Han er eier av gården Storedal og en vesentlig brikke i dette arrangementet, som er blitt til glede for så mange.

– Det gjør godt å se at min fars tanker og ideer også har fått blomstre her på Storedal slik de har gjort på Beitostølen, svarer Erling Magnus.

Som sin far har også han stor glede av at gården med all den historie nå fungerer slik det har vært tenkt i tiår.

– Det gjør godt å se idrettsgleden hos både funksjonshemmede og funksjonsfriske, ved å kunne utøve lek og idrett sammen her på gården, sier han.

Ridderdagene har mange gode støttespillere med frivillige, kommune, fylket og flere organisasjoner.

Erling Magnus, Foto Jan Arne

Erling Magnus ute i Skjærviken, der seilingen vil foregå.

– Det gir stimulans at kommunen, fylket og andre organisasjoner slik som f.eks. Lions, har funnet det nyttig og hensiktsmessig å delta og støtte arrangementet. Vi håper alle gode krefter, som har arbeidet sammen med min far til fremme av hans ideer, både her og på Beitostølen, vil bidra positivt til fortsettelsen. Vi håper og tror at Ridderdagene skal bli en fast og god tradisjon på Storedal, avslutter Erling Magnus Stordahl, som ønsker alle velkommen til Ridderdagene 2015 som arrangeres fra 21. til 23. august 2015.

Av Jan Arne Dammen

 

Tagget med: , , , , , , , , , , , ,
Postet i Ridderdagene