Ridderdagene på Storedal

En aktivitetshelg for funksjonshemmede barn og unge med familier 31. august – 1. september 2013.

Erling Stordahls navn er knytte til en rekke tiltak og arrangementer for å øke livskvaliteten for mennesker med ulike fysiske handicap. Ridderrennet som årlig trekker et stort antall funksjonshemmede til sportslig dyst i skisporene rundt Beitostølen er velkjent.

Ridderrittet som er et sykkelritt for funksjonshemmede, starter på Beitostølen i 1976, men ble nedlagt i 2006. Erling Stordahls sønn, Erling Magnus Stordahl, har i flere år ønsket å videreføre sin fars arbeid for funksjonshemmede på sin fars gård, Storedal Kultursenter i Skjeberg utenfor Sarpsborg. I tråd med sine fars ønsker om å skape noe som kunne stimulere de funksjonshemmede til trening og fysisk aktivitet, ble en prosjektgruppe for Ridderdagene etablert . Det ble besluttet å gjenoppta ridderrittet – et sykkelritt der funksjonshemmede barn og unge med forskjellig handicap og forskjellige type sykler stiller til start. Foruten en ferdighetsløype for barn, vil det bli lagt opp til 2 løyper ut fra hvilket fysisk nivå syklisten er på. I tillegg til sykkelrittet vil deltagerne kunne delta i skyting med laservåpen, ridderturnering, ridderskole for barn, middelalderkveld med grilling, og andre aktiviteter. Søndag 1. september arrangeres Friluftslivets Dag hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og ungdom kan delta i ulike aktiviteter som riding, bueskyting, miniatyrskyting, natursti og ulike speideraktiviteter.

Det legges stor vekt på det sosiale i form av integrering i et arrangement hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge kan delta. Deltagerne skal kunne oppleve glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet, samvær og sosialisering med andre.

Det er ventet stor tilslutning til denne opplevelsesrike weekenden i sommerlandskapet på Storedal i Skjeberg. Storedal Kultursenter er allerede kjent som et populært utfluktssted for familier, med en botanisk hage, helleristningsutstilling, og ikke å glemme, verdens eneste lydskulptur formet av den kjente billedhuggeren Arnold Haukeland, dirigert av lyset og tonesatt av Arne Nordheim. Ta med hele familien hvor det er noe for alle!

Oslo, 8. februar 2013
Prosjektgruppen for Ridderdagene

Postet i Ridderdagene