Ta turen til Storedal

Det er en gjengRidderdagene med sanne entusiaster som gjennom en årrekke har gjort Ridder-konseptet mulig. Uten den frivillige innsatsen ville det ikke være gjennomførbart. Når det er sagt, skal vi ikke glemme det som heter Friluftslivets uke i Sarpsborg, som også er involvert i arrangementet på Storedal. Her er Sarpsborg kommune hovedaktør. Som tidligere nevnt: Alle kan delta i aktivitetene. Bli derfor med på å gjøre Ridderdagene på Storedal til en fest for alle, skriver ØstfoldAvisen og FolloAvisen i denne artikkelen.

Av Jan Arne Dammen

Postet i Ridderdagene