Kontakt

Postadresse
«Ridderdagene på Storedal»
v/ Storedal Kultursenter
Storedalveien 215
1747 Skjeberg
E-mail: ridderdagene@gmail.com

Diane Hanisch
Mobil 950 49 055
E-mail: diane@hanisch.no

Ingebjørg Guslund
Mobil 971 17 389
E-mail: ingebjorg.guslund@hotmail.com

Elise Tingulstad Nore
Mobil 414 42 706
E-mail: elisenore@gmail.com

Vi er også på Facebook https://www.facebook.com/RidderdagenePaaStoredal/?fref=ts

Vår instagramkonto er Ridderdagenestoredal.  Marker gjerne dine bilder med hashtag #ridderdagenestoredal.  Følg oss gjerne på Instagram.  Vi vil minne om dette senere og under Ridderdagene – så mange fine bilder kommer ut.

Ridderdagenes kontonr. 1080 54 00957