Prinsesse Märthas Louises Fond støtter Ridderdagene

Av Jan Arne Dammen

Fondet støtter tiltak i Norge som gir barn med funksjonshemming glede i hverdagen. Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september.

Terapiridning er en av mange aktiviteter Foto Jan Arne Dammen

Terapiridning er en av mange aktiviteter Foto Jan Arne Dammen

– Det var i 2012 Ridderdagene på Storedal ble arrangert første gang. Derfor er det ekstra hyggelig at Prinsessens Fond støtter vårt arrangement for barn/ungdom med funksjonshemninger i 5-års jubileet i 2017.
Vi har mange aktiviteter, men det er kanskje terapiridning som er av spesiell interesse for prinsessen, som selv har vært hesteinteressert siden ungdomstiden og dessuten er fysioterapeut, sier prosjektleder Diane S. Hanisch.
Tildelinger fra fondet skal gå til tiltak til hjelp og glede for barn under 16 år, helst i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at midlene skal komme barna direkte til gode og ikke brukes til å dekke vanlige driftsutgifter. Fondet gir bidrag til å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til, slik som aktivitetsdager og sosialt samvær.

Tagget med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Postet i Ridderdagene