Prinsesse Märtha Louise fylte år – feiret med gaveutdeling

Prinsesse Märtha Louises Fond ble opprettet 15. september 1972, året da Märtha fylte ett år, med en grunnkapital på 75 000 kroner. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemming. Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og samlet årlig tildeling ligger normalt på ca. 500.000 kroner.

High five

Ridderdagene en av de heldige

I år mottok fondet 82 søknader og 54 søkere fikk tildelt midler, der Ridderdagene på Storedal ved Storedal Kultursenter er en av de heldige.
– Vi er strålende fornøyd ved at vi er tildelt midler fra prinsessens fond, samtidig som det er en stor inspirasjon for oss. Ridderdagene på Storedal ble første gang arrangert i 2012 og vi hadde femårsjubileum i år, med et stort program. Vi fikk bl.a. besøk av Norske Gardeveteraners Drilltropp og vi fikk se forestillingen «Ode til lyset» med Bjørn Skagestad i hovedrollen, sier prosjektleder Diane S. Hanisch, som legger til at Ridderdagene 2018 går av stabelen fra 31. august til 3. september.

Daværende generalsekretær i Ridderrennet sammen med prinsesse Märtha Louise i 2007 Foto Jan Arne Dammen

Daværende generalsekretær Diane S. Hanisch i Ridderrennet sammen med prinsesse Märtha Louise i 2007 Foto Jan Arne Dammen

Fondet

Tildelinger fra fondet skal gå til tiltak til hjelp og glede for barn med funksjonshemming under 16 år, helst i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at midlene skal komme barna direkte til gode og ikke brukes til å dekke vanlige driftsutgifter. Fondet gir bidrag til å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til, slik som aktivitetsdager og sosialt samvær. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner.

Styret behanlet i år 82 søknader hvor 54 søkere fikk tildelt midler. Foto Cathrine Wessel, Det kongelige hoff.

Styret behanlet i år 82 søknader hvor 54 søkere fikk tildelt midler. Foto Cathrine Wessel, Det kongelige hoff.

Styret

Fondets styre oppnevnes av Hennes Majestet Dronning Sonja, og ledes av Prinsesse Märtha Louise. I tillegg til Prinsessen, sitter advokat Kristine Ryssdal, avdelingssjef Karin Liabø, rådgiver Ole Jacob Sunde i styret. Administrasjonen utføres av Ordenskanselliet, og kansellisjef Mette Tverli er fondets daglige leder. Fondet har også en rådgivende komité som består av seniorrådgiver Anders Smith, forbundsleder Nils Erik Ness og seniorrådgiver Hanne Ramstad Jensen.

Ridderdagene 2017

Prinsesse Märtha Louise, foto Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

Prinsesse Märtha Louise, foto Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

Ridderdagene 2017

Ridderdagene 2017

Ridderdagene 2017

Ridderdagene 2017

Ridderdagene 2017

Ridderdagene 2017

Av Jan Arne Dammen

Merket med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Skrevet i Ridderdagene