Hva er Ridderdagene

Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur. Storedal kultursenter ble grunnlagt av Erling Stordahl i 1970. Han var kjent som en ildsjel og foregangsmann gjennom sitt mangeårige arbeid for funksjonshemmede. Blant annet etablerte han Beitostølen Helsesportsenter, og ikke minst skirennet Ridderrennet. Han sto også bak Ridderrittet, som var et sykkelritt for synshemmede med ledsagere.

            

Vi ønsker å stimulere og motivere funksjonshemmede barn og ungdommer til trening og fysisk aktivitet. Samtidig er vårt mål å gi gode natur- og kulturhistoriske opplevelser gjennom arrangementet. Her står både idrett, middelalderhistorie og ridderliv, samt naturaktiviteter på programmet.

Hvem kan delta? Alle kan delta!

Ridderdagene på Storedal blir tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede (syns- og bevegelseshemmede) barn og ungdommer, og deres familier. I tillegg ønsker vi å invitere barn og ungdom med andre funksjonshemminger, samt familier med funksjonshemmede voksne foreldre.

Målgruppen for Ridderdagene på Storedal 21. til 22. august er både funksjonshemmede og funksjonsfriske i alle aldre.

Ridderdagene på Storedal er nå blitt et fast årlig arrangement, med deltagere fra hele landet. Arrangementet vil gi de funksjonshemmede og alle andre anledning til å trene og holde seg fysisk aktive med det mål å delta i aktivitetene. Ridderdagene gir mange mennesker mulighet til å oppleve gleden ved mestring, selv når man har fått store fysiske utfordringer.

Ønsker du mer informasjon?

Se Dagsprogram 2021  Dette er et foreløpig program.  Endelig program vil først foreligge innen påmeldingsfristen 15.juni.