Hva er Ridderdagene

Ridderdagene på Storedal er en aktivitetsdag for funksjonshemmede barn og unge og deres familier.  Hovedaktiviteten er Erling Stordahls Minneritt over 4 distanser: 5km – 10km – 20km og 40km. I tillegg til sykkelrittet kan deltagerne få være med på klatring i klatrevegg, terapridning, gå på truger, vikingaktiviteter, malerkurs for barn, snekring av ridderskjold/lanse etc. – se program nedenfor. I år er det 9. gang det arrangeres. Ridderdagene vil bli holdt som 2 arrangementer – en dag på Storedal Kultursenter lørdag 26. august med fokus på sykling og friluftsaktiviteter, og en helg fra 16.-18. juni med fokus på seiling i Asker utenfor Oslo.

Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv,, kultur og natur.  Storedal Kultursenter ble grunnlagt av Erling Stordahl i 1970. Han var kjent som en ildsjel og foregangsmann gjennom sitt mangeårige arbeid for funksjonshemmede. Han etablerte bl.a. Beitostølen Helsesportsenter og Ridderrennet.

            

Målsettingen med Ridderdagene er å gi deltagerne gode opplevelser gjennom mestring og begeistring og sosialt samvær sammen med andre. Aktivitetene er tilpasset alle uansett handicap.

Hvem kan delta? Alle kan delta!

Ridderdagene på Storedal er for alle: familier, barn, ungdom, mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. Ridderdagene er et familiearrangement hvor alle deltar i det som skjer på Storedal.

Ridderdagene på Storedal blir tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede (syns- og bevegelseshemmede) barn og ungdommer, og deres familier. I tillegg ønsker vi å invitere barn og ungdom med andre funksjonshemminger, samt familier med funksjonshemmede voksne foreldre.

Ridderdagene på Storedal er nå blitt et fast årlig arrangement, med deltagere fra hele landet. Arrangementet vil gi de funksjonshemmede og alle andre anledning til å trene og holde seg fysisk aktive med det mål å delta i aktivitetene. Ridderdagene gir mange mennesker mulighet til å oppleve gleden ved mestring, selv når man har fått store fysiske utfordringer.

Ønsker du mer informasjon?

Se Dagsprogram 2023
Brosjyre for mail utsendelse 2023