Hvor

Storedal Kultursenter ligger ved gården Erling Stordahl kom fra i Skjeberg utenfor Sarpsborg. Kultursenteret er et uteanlegg med sansehage tilrettelagt for synshemmede, helleristningsutstilling, lydskulpturen Ode til lys, amfiteater og skulpturpark. Storedalanlegget ligger også i et område rikt på fornminner. Her finnes boplasser, gravhauger og helleristninger fra steinalder og bronsealder. I middelalderen ble kong Magnus Sigurdsson den blinde født på gården Storedal.

For å komme til Storedal ta av ved avkjøring nr. 4 på E6 mot Fredrikstad, deretter følg skilt til Storedal, adresse Storedalveien 215.

Dronefilm over Storedal
https://youtu.be/UtWdd07Q6sU